Modele de contracte de arenda

Arendasului, PE Langa obligativitatea de a Plati arenda, II mai Revin urmatoarele indatoriri: 3,3. Arendaşul poate schimba categoria de folosinţă a terenului arendat numai cu acordul scris al arendatorului şi cu respectarea prevederilor Legii. 2. pot fi persoane fizice sau Juridice: Arendaşul-persoană fizică, trebuie să fie cetăţean român, Cu domiciliul în România şi să prezinte garantiţiile sollicitate de arendator. Arendaşul-persoană Juridică, trebuie să aibă naţionalitatea Română, sediul în România şi ca obiect de activez Exploatarea bunurilor agricole. Nu pot da în arendă bunuri agricole, în sensul légii, regiile autonome, institutele şi staţiunile de cercetare şi de productie agricolă, societăţile comerciale şi Alte unităţi Care au în Patrimoniu sau în administrare terenuri proprietate de stat. de asemenea, nu pot Lua în arendă terenuri agricole agenţii economici cu capital majoritar de stat, s. a. de servicii rezultaţi DIN transformarea fostelor staţiuni de mecanizare a Agriculturii.

Arendasul primeste terenul in STArea in care se afla la aceasta Data si nu are dreptul sa Ceara ca proprietarul sa Execute lucrari de imbunatatire, reparatiuni sau Constructii de Acarete. IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 4,1. Drepturile si obliatiile arendatorului sunt urmatoarele: a) sa predea bunurile arendate la termenul si in conditiile prevazute in prezentul con-tract; b) sa primeasca arenda in Bani si/sau in Natura, stabilita prin contrat; c) sa controleze, oricand, Modul in care arendasul administreaza bunurile arendate; d) Alte drepturi si obligatii prevazute de lege si de prezentul contrat. Arendatorul garantiteaza PE Arendas impotriva oricarei evictiuni – totale sau partiale – in con-formitatea cu prevederile Legii. 4,2. Arendasul sont urmatoarele drepturi si obligatii: a) sa foloseasca bunurile arendate ca un Bun proprietar, dans conditiile STABILITE de prezentul contrat; b) sa mentina potentialul productivité al bunurilor arendate; c) la incetarea contractului sa restituie arendatorului bunurile arendate4); d) sa plateasca arenda in Bani si/sau in Natura, in modalitatile si la termenul STABILITE de prezentul contrat; e) sa nu cesioneze contractul de arendare decat in conditiile Legii; f) sa asigure bunurile agricole, in vederea recuperarii daunelor produse de calamitati Naturale; g) sa exécuter toate celelalte obligatii contractuale. Arendasul poate schimba categoria de folosinta a terenului arendat numai cu acordul dat, in prealabil in scris, de arendator si cu respectarea prevederilor Legii. Arendasul nu poate, in nici un caz, sa subarendeze – partiel sau total – bunurile Care FAC obiectul prezentului contrat. Arendasul, Cu acordul scris al arendatorului, poate sa cesioneze contractul de arendare sotului/sotiei, coparticipant/coparticipanta la Exploatarea bunurilor agricole arendate sau descendentilor SAI Care au implinit varsta majoratului. Arendasul are drept de preemptiune5) (exercitat in conditiile Legii) inaintea statului, in cazul instrainarii prin vanzare a terenului Agricol DIN extravilan, arendat.

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.